System walutowy

Zespół norm prawnych, reguł, zasad i zwyczajów określających warunki oraz regulujących sposoby funkcjonowania pieniądza w transakcjach międzynarodowych. Obecnie wyróżnia się systemy krajowe (narodowe) oraz międzynarodowy system walutowy.

Comments are closed.