Stabilizacyjny fundusz walutowy

Są to wydzielone zasoby waluty obcej banku centralnego bądź skarbu państwa, których wykorzystanie jest związane z koniecznością interwencji walutowej. Jej celem jest utrzymanie stabilnego kursu waluty krajowej w sytuacjach wystąpienia krótkookresowych wahań kursu.

Comments are closed.