Aprecjacja

wrocław kantor kursy walut kantor wrocławPolega na wzroście kursu waluty krajowej względem walut zagranicznych. Oznacza zwiększenie się siły nabywczej pieniądza krajowego. Jest ona wynikiem przewagi popytu nad jej podażą.

Comments are closed.