Rynek walutowy

Rynek, gdzie przedmiotem transakcji są waluty. Uczestnikami tego rynku są przede wszystkim: banki centralne, banki komercyjne oraz inne instytucje finansowe. Największe międzynarodowe rynki walutowe znajdują się obecnie w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie nad Menem, Zurychu, Tokio, Hongkongu i Singapurze.

Comments are closed.