Kurs walutowy

Cena waluty obcej wyrażona w pieniądzu krajowym. Oznacza ona ilość pieniędzy, jaką należy zapłacić za nabycie jednostki waluty obcej. Kurs walutowy może być stały (ustalany jest przez rząd) lub zmienny i wtedy jest ustalany przez rynek w oparciu o relację pomiędzy popytem a podażą.

Comments are closed.