Koszyk walutowy

Jest to system ustalania przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wartości międzynarodowej jednostki walutowej (SDR). Od 1 VII 1974 r. SDR ustala się na podstawie tzw. koszyka walut, w skład którego wchodzi obecnie 16 krajów. Procentowy udział każdej waluty w koszyku jest uzależniony od wielkości obrotów gospodarczych każdego z tych krajów. Kurs SDR ustalany jest codziennie i zależy od wahania kursów poszczególnych walut.

Comments are closed.