Parytet walutowy

Sposób określenia wartości jednostki walutowej danego kraju przy pomocy tzw. parytetu złota. Wyraża on, jaka ilość czystego złota, jest zawarta w jednostce monetarnej danego kraju. W przeszłości obowiązywał on w warunkach pełnej wymienialności waluty na złoto oraz w systemie stałego kursu walutowego.

Comments are closed.