Denominator walutowy

Jest to waluta, która wykorzystywana jest jako podstawa do ustalania kursów innych walut. Funkcję tę pełnią obecnie niektóre waluty międzynarodowe, w tym europejska jednostka walutowa (ECU), dolar amerykański, frank francuski.

Comments are closed.