Rezerwy walutowe

Są to międzynarodowe środki płatnicze, które bank centralny danego kraju wykorzystuje w celu finansowania ujemnego salda bilansu płatniczego oraz do stabilizacji wahań kursu walutowego.

Comments are closed.